Všeobecně o poruchách přijmu potravy

21. ledna 2017 v 15:19 | Annie |  Mentální anorexie
Porucha přijmu potravy - aneb co to je?

Poruchy přijmu potravy byly v posledních letech zajímavým tématem, které neminulo ani mass-média. Teprve poslední rok pozoruji, že pomalu utichá vlna, ve které byly přinášeny příběhy lidí, kteří trpěli touto chorobou. Zpravidla šlo o dívky s anorexií, které došly po dlouhém boji úzdravě. Jakkoliv mohly být tyto zprávy povzbudivé, velmi málo jsme se dozvídali o mužích a ještě méně o chronifikujících formách. Ty stály v pozadí jako nepříliš zajímavé sestry. Jak již média dělávají, obvykle se jednalo o co nejvíce šokojící příběhy. Nyní tato vlna pomalu utichá, ale fenomén zatím nelze vyhodnotit. Faktem je, že často se ujaly tohoto zpravodajství média - sice široce oblíbená, ale nepříliš kompetentní. Možná si vzpomenete na seriál o anorexii, který před několika léty publikoval Blesk. Na poli poruch přijmu potravy tedy vzniklo mnoho mýtů.

Dále je třeba říci, že diagnoza poruchy přijmu potravy musí být dobře zvážená a stanovena odborníkem - psychiatrem nebo klinickým psychologem. V posledních letech považuji za hlavní nešvar především označování každé hubenější dívky slovy anorektička, čímž dochází k faktické dehonestaci onemocnění jako takového. O diferenciální diagnostice, čili o tom, co by mohlo jako porucha přijmu potravy vypadat, ale jí to není, se dozvíte brzy :).
Poruchy přijmu potravy jsou závažná skupina psychiatrických onemocnění, které se projevují změněným postojem k potravě, svému okolí, svému tělu a sebepojetí.
Dá se říci, že bychom je mohli rozdělit do čtyřech kategorií - mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání, a poslední kategorií jsou nové - neboli nespecifické poruchy přijmu potravy. U poslední jmenované skupiny se často vedou spory, jestli danné symptomy splňují kritéria poruchy přijmu potravy, nebo o nich máme uvažovat spíše jako o poruchách chování, které jsou specifikovány poruchami jídelního chování. Tyto debaty budou pravděpodobně vedeny dlouhodobě.
Já sama je považuji spíše za poruchy přijmu potravy a proto je časem představím. Především proto, že poruchy chování mají obvykle časnější počátek. Tento rozdíl se ale, pravda, nyní smývá, neboť se stále častěji objevují poruchy přijmu potravy také v preadolescentní a dětské skupině. Skupina poruch chování však bývá diagnostikována obvykle kolem pátého roku života a navíc obvykle bývá součastně přítomna další série abnormalit osobnosti.
Názor si však může každý utvořit sám.

V rámci tohoto blogu bych se ráda specializovala především na mentální anorexii. O tom, jak se diagnostikuje, jak vypadá a co to znamená, či jaká je historie této nemoci (mohu prozradit, že skutečně pozoruhodná), se dozvíte zase příští víkend.

S láskou
Annie


 

X- PROJEKT aneb na úvod

12. ledna 2017 v 16:46 | Annie
X PROJEKT je studentský single projekt, který má za cíl zkoumat poruchy přijmu potravy z hlediska adiktologie. X je pak symbolem dvou křížících se cest, na kterých je jeden společný bod. Tím bodem je v tomto případě protnutí linie poruchy přijmu potravy a adiktologického tématu. Tento bod je ústřední pro projekt.


Adiktologie je poměrně nový obor (v česku vyučován od roku 2004), který se zabývá užíváním návykových látek a léčbou závislosti a dopadů užívání. Lze studovat jako bakalářský tříletý obor na UK. Pokud Vás to chytne, můžete postupovat na magisterský či doktoranský stupeň, který je vyučován v anglickém jazyce. V případě otázek na tento obor neváhejte, a kontaktujte mě. S čím mohu, pomohu.

Poruchy přijmu potravy jsou poměrně častá komortibilita, čili duální dignoza, laicky řečeno spojené problémy. Většinovým vzorcem pak zatím je užívání návykové látky jako reakce v poruše přijmu potravy. Osobně jsem se zatím nesetkala s jedinci, kterým by teprve užívání návykové látky vyvolalo samotnou poruchu přijmu potravy, může však uspíšit a urychlit její manifestaci.


V rámci X projektu chci zveřejnit svůj první výzkum, který vlastně k celé této myšlence vedl. Byl realizován v únoru 2016 a zabývá se mentální anorexií. Zveřejněn pak byl pouze ve škole při prezentaci.
Výsledky mě tehdy překvapily, a od té doby se snažím ve volném čase získat více informací o této problematice.

V případě, že si myslíte, že by jste bylo vhodným respondentem do tohoto výzkumu, nebojte se mě kontaktovat.
Ideální cestou pak je zpráva autorovi s Vaší adresou, případně komentář s odkazem, kde Vás mohu najít.

X-projekt si klade několik cílů
  • zveřejnění pilotního průzkumu
  • průzkum na poli poruch přijmu potravy v ohledu užívání návykových látek
  • průzkum na poli poruch přijmu potravy v ohledu nelátkových závislostí
  • snaha aspoň na jednotlivých kazuistikách ukázat propojenost těchto fenoménů

Vítejte tedy v X-PROJEKTU
Annie


Na facebooku naleznete projekt zde: https://www.facebook.com/xprojektppp/

Kam dál

Reklama